Hamilelik ve Adet Dönemi

  • Hamilelik döneminde adet görülüp görülmeyeceği hakkında genellikle ortaya farklı iddialar atılmaktadır. Fakat tüm bu yapılan iddialara rağmen hamileyken adet görülmesi imkansızdır. Çünkü,

    lohusa hamile, hamilelkte adet, lohusa ve adet dönemi